Een partner van een team is een upper die ten minste één activiteit in die part-up voor zijn rekening heeft genomen. Je kunt dus partner worden door je aan te melden voor (minimaal) één van de activiteiten. Partners van een part-up kunnen activiteiten en beschrijvingen wijzigen en toevoegen. Iedere partner van een part-up kan andere uppers als partners van de part-up accepteren.

Heeft u het antwoord gevonden?