Part-up bestaat uit 15 teamleden. Wij organiseren ons in 1 tribe, The Part-up cooperative tribe (https://part-up.com/tribes/partup-coop?show=true). Er zitten 130 leden in de tribe, verdeeld over 3 niveaus van vertrouwen, namelijk; admin, team en investeerder.

De teamleden organiseren zich in domeinen, zoals sales, marketing, development, etc. Dit zijn part-ups die alleen zichtbaar zijn voor de leden van het teamniveau.
De marketing part-up wordt gebruikt om als marketingteam samen te werken aan alle activiteiten die nodig zijn om invulling te geven aan de marketingdoelstellingen. 

Activiteiten kunnen door 1 persoon worden uitgevoerd. Middels het activiteitenbord houden zij elkaar op de hoogte van hun werkzaamheden. Ik ben teamlid en kan de part-up dus zien, maar ben geen partner in deze part-up en kan dus niks aan het activiteitenbord veranderen. Ik ben wel supporter, waardoor ik met ze mee kan denken en kijken en op de hoogte blijf van wat zij doen.

Ieder kwartaal organiseert Part-up een evenement. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij marketing, echter niet alle partners van dat domein is betrokken bij de organisatie. Ook is samenwerking nodig met teamleden van buiten het marketing domein. Er is duseen nieuw team nodig en daarom starten we een nieuwe part-up binnen dezelfde tribe. Omdat we info delen over de deelnemers, plaatsen we deze in het teamniveau, zodat de privacy gevoelige informatie niet voor anderen zichtbaar is. 

Als het evenement is geweest wordt de part-up gearchiveerd. De marketing part-up blijft echter bestaan.

Heeft u het antwoord gevonden?